فروشگاه سه بعدی

خرید و فروش مدل های سه بعدی طراحی شده

مدل سه بعدی پیستون و متعلقات مدل سه بعدی فنر مدل سه بعدی بلندگوی دستی مدل سه بعدی چرخ دنده مورب مدل سه بعدی پروانه مدل سه بعدی پیچ گوشتی

مدل سه بعدی نردبان

مدل سه بعدی نردبان مدل سه بعدی نردبان طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Revolve Wrap Shell Fillet Chamfer Plan Mirror Mirror Component Sheet Metal Base Flange Edge Flange Jog Hem ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی نیمکت چوبی

مدل سه بعدی نیمکت چوبی                 مدل سه بعدی نیمکت چوبی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Mirror Component Local Pattern Boss Extrude Cut Extrude Fillet Mirror ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی هواپیما

مدل سه بعدی هواپیما               مدل سه بعدی هواپیما طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Sketch Picture Plane Loft Dome Surface Loft Surface Fill Thicken Fillet Curve Mirror Wrap Cut Loft Cut Extrude Boss Extrude Mirror Component ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 8,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی قیچی

مدل سه بعدی قیچی               مدل سه بعدی قیچی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Fillet ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی انبر قفلی

مدل سه بعدی انبر قفلی               مدل سه بعدی انبر قفلی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Chamfer Plane Loft Fillet Cut Extrude Thread ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی کیس کامپیوتر

مدل سه بعدی کیس کامپیوتر               مدل سه بعدی کیس کامپیوتر طراحی شده در محیط ورق کاری سالیدورک دستورات استفاده شده : Sheet Metal Base Flange Forming Tool Edge Flange Vent Assembly Fillet Cut Extrude Simple Hole Linear Pattern Circular Pattern Hole Wizard Mirror ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان 6,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی سینک ظرفشویی

مدل سه بعدی سینک ظرفشویی               مدل سه بعدی سینک ظرفشویی طراحی شده در محیط ورق کاری سالیدورک دستورات استفاده شده : Sheet Metal Forming Tool Base Flange Fillet Linear Pattern Edge Flange Hem Boss Extrude Plane Loft ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پکیج شماره 3 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره 3 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک               پکیج مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل سه بعدی چاقو (لینک مشاهده مدل ) 2. مدل سه بعدی چکش (لینک مشاهده مدل ) 3. مدل سه بعدی جای CD و DVD (لینک مشاهده مدل ) 4. مدل سه بعدی پیچ گوشتی (لینک مشاهده مدل ) 5. مدل سه بعدی فنر (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : 16,00 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 12,000 تومان 25% تخفیف

مدل سه بعدی جای CD و DVD

مدل سه بعدی جای CD و DVD               مدل سه بعدی جای CD و DVD طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Revolve Boss Extrude Cut Extrude Circular Pattern Shell Plane Chamfer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی چکش

مدل سه بعدی چکش               مدل سه بعدی چکش طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Loft Revolve Fillet Chamfer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف
تعداد صفحه(3):