فروشگاه سه بعدی

خرید و فروش مدل های سه بعدی طراحی شده

مدل سه بعدی پیستون و متعلقات مدل سه بعدی فنر مدل سه بعدی بلندگوی دستی مدل سه بعدی چرخ دنده مورب مدل سه بعدی پروانه مدل سه بعدی پیچ گوشتی

پکیج شماره 2 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره 2 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک               پکیج مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل سه بعدی جاچسبی (لینک مشاهده مدل ) 2. مدل سه بعدی آچار (لینک مشاهده مدل ) 3. مدل سه بعدی پروانه (لینک مشاهده مدل ) 4. مدل سه بعدی چرخ دنده مورب (لینک مشاهده مدل ) 5. مدل سه بعدی کانال کولر (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 10,500 تومان 25% تخفیف

پکیج شماره 1 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره 1 مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک               پکیج مدل های سه بعدی طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل سه بعدی مدادتراش رومیزی (لینک مشاهده مدل ) 2. مدل سه بعدی دم باریک (لینک مشاهده مدل ) 3. مدل سه بعدی پیستون و متعلقات (لینک مشاهده مدل ) 4. مدل سه بعدی وزنه بدنسازی (لینک مشاهده مدل ) 5. مدل سه بعدی بلندگوی دستی (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 12,000 تومان 25% تخفیف

مدل سه بعدی دم باریک

مدل سه بعدی دم باریک               مدل سه بعدی دم باریک طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Loft Fillet Variable Size Fillet Chamfer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی چاقو

مدل سه بعدی چاقو               مدل سه بعدی چاقو طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Revolve Boss Extrude Cut Extrude Linear Pattern Fillet Chamfer Plane Mirror ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی آچار

مدل سه بعدی آچار               مدل سه بعدی آچار طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Plane Mirror Wrap Fillet ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 3,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی جاچسبی

مدل سه بعدی جاچسبی               مدل سه بعدی جاچسبی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Fillet Mirror Circular Pattern ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی مدادتراش رومیزی

مدل سه بعدی مدادتراش رومیزی               مدل سه بعدی مدادتراش رومیزی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Fillet Chamfer Shell Plane Circular Pattern Revolve ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 4,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی وزنه بدنسازی

مدل سه بعدی وزنه بدنسازی               مدل سه بعدی وزنه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Circular Pattern Fill Pattern Mirror ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی کانال کولر

مدل سه بعدی کانال کولر               مدل سه بعدی کانال کولر طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Loft Shell Plane Fillet ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 2,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی پروانه

مدل سه بعدی پروانه مدل سه بعدی پروانه طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Loft Revolve Plane Circular Pattern Fillet ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف
تعداد صفحه(3):