فروشگاه سه بعدی

خرید و فروش مدل های سه بعدی طراحی شده

مدل سه بعدی پیستون و متعلقات مدل سه بعدی فنر مدل سه بعدی بلندگوی دستی مدل سه بعدی چرخ دنده مورب مدل سه بعدی پروانه مدل سه بعدی پیچ گوشتی

مدل سه بعدی چرخ دنده مورب

مدل سه بعدی چرخ دنده مورب مدل سه بعدی چرخ دنده مورب طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Sweep Circular Pattern Cut Extrude ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 2,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی بلندگوی دستی

مدل سه بعدی بلندگوی دستی مدل سه بعدی بلندگوی دستی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Loft Revolve Shell ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 1,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی فنر

مدل سه بعدی فنر مدل سه بعدی فنر طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Helix Spiral Sweep ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان 1,000 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی پیستون و متعلقات

مدل سه بعدی پیستون و متعلقات مدل سه بعدی پیستون و متعلقات طراحی شده در سالیدورک ​دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Sweep Revolve Chamfer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف

مدل سه بعدی پیچ گوشتی

مدل سه بعدی پیچ گوشتی مدل سه بعدی پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Revolve Plane Cut Sweep Circular Pattern ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 3,000 تومان 50% تخفیف
تعداد صفحه(3):